Open Vld Blankenberge

BURGEMEESTERSWISSEL 1 JULI 2017

Op 30 juni heeft Ivan De Clerck (Open Vld) zijn eed afgelegd bij de gouverneur als nieuwe burgemeester van Blankenberge. Daarmee volgt hij Patrick De Klerck op.

Ivan De Clerck startte zijn politieke carrière in 1994 toen hij voor het eerst werd verkozen als gemeenteraadslid. Voordien richtte hij reeds de Liberale Zelfstandigen Blankenberge op en was hij medeoprichter van de handelsgebuurtekring Uitkerke. In 2000 werd hij voor de VLD fractieleider in de gemeenteraad en was hij eveneens voorzitter van VLD Blankenberge. Sinds 2006 is hij OCMW-voorzitter en schepen voor Openbare Werken en Financiën.
Zijn belangrijkste OCMW-realisaties gedurende die 10 jaren zijn de bouw van het nieuwe kinderdagverblijf ’t Schelpje, het dagopvangcentrum De Vierboete en serviceflats De Thuishaven en het Sociaal Huis in de gewezen rijkswachtkazerne. Ook de afschaffing van de onderhoudsplicht voor kinderen van residenten in het woonzorgcentrum was voor vele gezinnen van grote waarde.
Met Ivan als schepen voor Openbare Werken onderging een groot gedeelte van de Blankenbergse wegenisinfrastructuur een metamorfose. Naast de toeristische zone kregen ook de landbouwwegen en woonwijken een upgrade: de Viswijk, het Tiendepark en het Bommelzwin zijn de meest recente, de Blankenbergse Dijk, de drie toegangswegen naar onze stad en de tramdoortocht de meest ingrijpende. Maar ook het Front, het Dumonkwartier, de Franchommelaan, de omgeving Prinsenlaan, de Vanderstichelenstraat, de Paolalaan, de Jordaenslaan, de Riethoek en vele andere werden onder Ivan vernieuwd.
Als schepen voor Financiën werden de stadsschulden en de schulden OCMW fors afgebouwd. De personenbelastingen werden zelfs verlaagd en dit met behoud van alle werknemers. Hij schreef ook meerdere premies uit ten behoeve van de middenstand en zorgde voor een aanpak van de leegstand.


Na de burgemeesterswissel op 1 juli zal Patrick De Klerck in diezelfde gemeenteraad zijn eed afleggen als schepen. Hij vervangt immers Björn Prasse die Ivan opvolgt als voorzitter van het OCMW. Björn zal zijn eed als OCMW-voorzitter afleggen in de OCMW-Raad van 1 juli die plaatsvindt na de gemeenteraad.

Stacks Image 115
Ivan De Clerck, Burgemeester
Ivan De Clerck :

“Ons Open-Vld-team met Björn, Philip, Katrien, onze voorzitter en samen met de oudere wijzen en de jonge garde, heeft samen met Patrick en mezelf nu al een strategie uitgetekend waarmee we tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingsperiode willen uitpakken. Het doorgeven van de sjerp is de symbolische aftrap van onze campagne. Een campagne die nog meer dan de vorige zal gekenmerkt worden door teamspirit. Ervaring gekoppeld aan jeugdig geweld, realisaties van nu en een langetermijnvisie op alle domeinen.
Trouwens zowel voor de Partij als voor de Stad blijft continuïteit, stabiliteit verzekerd. Ons sterk Open Vld-team blijft er ongewijzigd staan, dezelfde schepenen, dezelfde raadsleden met dezelfde inzet, ervaring, kennis en drive. Het is alleen de kapitein van de ploeg die in de aanloop naar de verkiezingen wisselt
.

Continuïteit en stabiliteit, maar dan wel met eigen accenten en een eigen stijl.

De burgemeester is de motivator, de coördinator van een geölied team, de dirigent van een quintet dat van plan is de komende maanden nog een toontje hoger te spelen. We nemen daarbij onze jonge gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden mee op sleeptouw. Zij zijn immers onze toekomstige dirigenten.”

"
Politiek is in de eerste plaats ten dienste staan van de bevolking, van de mensen.

- Ivan De Clerck, Burgemeester"


Ivan:
“Voor mij staan de inwoners centraal, alle inwoners, maar met speciale aandacht voor 3 specifieke doelgroepen: vanuit mijn OCMW-ervaring blijf ik mij inzetten voor de maatschappelijk meest kwetsbare inwoners, vanuit mijn professionele afkomst wil ik de samenwerking met middenstanders en ondernemers versterken en daarnaast wil ik vooral strijden voor ons OCMW- en stadspersoneel om de toekomstige fusie tussen de twee besturen voor iedereen te optimaliseren.”

Blankenberge is de Place to Be, be proud to be here!
Open Vld gaat ten volle voor een nieuwe en beloftevolle toekomst voor u, de Liberale familie en Blankenberge.
Wij geloven in ons project, we hebben alleen jullie steun nodig.


Open Vld-Blankenberge, onder het voorzittersschap van Franky, blijft de grote hofleverancier van ons stadsbestuur. Dat is al enkele decennia zo en dat zal in de toekomst ook zo blijven. Onze jonge gasten staan klaar om onze ervaring de komende jaren over te nemen en het enthousiasme, van ons en ons voltallig bestuur is zeker nog niet aan het afnemen!

"
Als burgemeester wil ik continuïteit, maar meer nog, stabiliteit en veiligheid verzekeren, weliswaar met eigen accenten, en uiteraard met een eigen stijl.
Blankenberge de komende jaren besturen vanuit een gedreven ondernemersgeest zal voor mezelf gestoeld zijn op 4 grote B’s

"

B1

Beleidsvisies: Lange termijnvisies in alle Bevoegdheden

In deze snel veranderende maatschappij moeten we alles in vraag durven stellen en nieuwe uitdagingen aangaan op alle vlakken. Ons patrimonium hertekenen. De King Beach (ideale site om het uitgangsleven voor de jongeren nieuw leven in te blazen) en de Ecogolf zijn daar goeie voorbeelden van. Ook op vlak van mobiliteit komen er grote uitdagingen aan. Een ondergrondse parking onder de Grote Markt kan ook nieuwe potenties bieden in de havenomgeving. De groeiende vergrijzing moet een opportuniteit zijn, oa om zorgeconomie te stimuleren. De jonge (vooral éénouder) gezinnen krijgen een centrale plaats in ons sociaal beleid. Nieuwe technologie moet meer kansen krijgen, bijvoorbeeld bij parkeerverwijssystemen, databases, website, promotie, milieu en communicatie. En samen met onze handelaars en ondernemers moeten we ons Steedje toeristisch nieuwe impulsen blijven geven en die ook verkopen. De aanpak van leegstand en verkrotting in de binnenstad kunnen we aangrijpen door zelf panden op te kopen, te slopen, open ruimtes te voorzien en, mits het aantrekkelijke voorwaarden en mogelijkheden én constructieve samenwerking, private partners en promotoren aan te trekken. De veiligheid en gezondheid van elke burger zal steeds primeren: politie, brandweer, ziekenhuis, MUG en spoeddienst zullen dus in elke situatie prioriteit krijgen.
Een evenwichtig financieel beleid zal daarbij steeds een gezonde basis vormen (personenbelasting ook in 2018 verlagen, onze schuldafbouw verder zetten, investeringen ipv oplapwerk en planmatig te werk gaan). Ik wil deze stad besturen als ondernemer en met ondernemers.


B2

Bewoners staan centraal

Onze inwoners zullen bevraagd worden. Samen met mijn collega’s doe ik deze zomer een Ronde van Blankenberge van deur tot deur in alle wijken. De communicatie tussen onze diensten en de bewoners moet versterken. Voorzieningen voor kinderen, jongeren, senioren en andere specifieke kwetsbare doelgroepen krijgen prioriteit. Het nieuw woonzorgcentrum achter het dienstencentrum De Bollaard is in volle studiefase. Ik voorzie een nieuw jeugdhuis op de huidige site, samen met administratieve baliefuncties voor onze stadsdiensten. Het nieuw zwembad kan tegen 2020, Blankenberge is dan 750 jaar, een nieuwe trekplijster zijn. Bewonersparkeren moeten we faciliteren, ook voor tweede verblijvers. Ook zullen we blijven nieuwe voetpaden aanleggen en straten renoveren. Totaalrenovaties zoals in de Viswijk en het Front moeten ook in andere zones. De Duindistellaan en omgeving is één voorbeeld. En…tenslotte wil ik de stuwende motor zijn van een sterke stadsdienst waar administratie, technische diensten en alle andere ondersteunende diensten ten dienste van de burgers, van de bevolking staan. Het onderhoud van straten en pleinen en de netheid van onze stad zullen één prioriteit zijn, de klantvriendelijkheid tegenover onze burgers zal zeker ook één van mijn prioriteiten zijn.


B3

Beleving wordt nog belangrijker

Na de harde materies van wegeniswerken en de aanpak van onze infrastructuur willen we meer aandacht schenken aan evenementen, feesten en ontspanning. We denken daarbij aan culturele en sportieve manifestaties, maar ook aan speelhoekjes voor de kleinsten, een joggingcircuit en het ondersteunen van events zoals “Gin & Kok”, Halloween, Carnaval. De nieuwe loods voor de wagenbouwers is zeker één van mijn dada’s! Met het binnenhalen van de Enecotour hebben we de wielerwereld alvast mee, maar ook de biljart speelt een prominente rol… en er volgt nog meer. In 2020 moeten we een jaar lang Blankenberge op de kaart zetten met feesten en evenementen, cultureel en sportief! Beleving ook met meer groen, meer vlaggen, meer bloemen. Blankenberge wordt Feestberge.

B4

Branding: Blankenberge bekenderWe doen veel, we hebben veel troeven, we hebben veel volk, we verwelkomen veel toeristen maar we moeten Blankenberge nog meer verkopen. We moeten ook blijven streven naar een opwaardering van ons cliënteel. Meer dan ooit moeten we de concurrentiestrijd aangaan met de andere kuststeden, zelfs op Europees niveau. Via de media en de sociale media gaan we, samen met onze middenstand en de ondernemers, deze ambities vorm geven. Wij zijn immers de eerste ambassadeurs van onze stad.
We moeten met zijn allen fier zijn op de merknaam "Blankenberge”. Die merknaam nog beter positioneren is de komende jaren één van onze belangrijkste uitdagingen.
Leven in eigen stad, uitgaan in eigen stad, winkelen in eigen stad, zelfs vakantie in eigen stad moet kunnen. Mijn vakantie blijft in elk geval in eigen stad.

Het uitvoeren van dit ambitieuze plan kan ik natuurlijk nooit alleen. Samen met mijn collega’s uit het schepencollege en de gemeenteraad, inclusief een loyale coalitiepartner , moeten we met dit team tot veel in staat zijn. Daarenboven wil ik me de komende jaren extra bezig houden met het aanstormende politiek talent zodat we ook de komende decennia Blankenberge sterk kunnen blijven besturen.

Dames en Heren,

Burgemeester zijn is ongetwijfeld de “job van mijn leven”. Ik neem dan ook, met spijt in het hart, afscheid.

Echter, iedere medaille heeft twee zijden. De lange dagen als burgemeester zijn zeer slopend en vergen veel van je gezondheid en familie. Deze laatste twee zaken zijn voor mij nog altijd het belangrijkste. Als burgemeester probeer ik overal in Blankenberge aanwezig te zijn, behalve thuis… Daarnaast heb ik op gezondheidsvlak enkele verwittigingen gekregen.

Stacks Image 96
Patrick De Klerck, Schepen

Fier kijk ik terug op de afgelopen jaren, op wat we met onze ploeg tot uitvoering hebben gebracht. Vele dossiers werden opgestart of uitgevoerd. Voor de jeugd werden o.a. een skateplaza en een jeugdhuis gerealiseerd en op sportief vlak kwam er een nieuwe sportdoze. Het straatfestival Strat’eVaria en het kerstspektakel Bel’Lumière vulden ons evenementenaanbod aan. De beach bars zorgen voor een gezellige sfeer op het strand. Een waaier aan straten kregen een modern jasje: de Prinsenlaan, de Koninginlaan, de “Viswijk”, de centrumstraten, …
In functie van de kustveiligheid krijgt de volledige havenzone een opwaardering. Nog een belangrijk dossier is de stationsomgeving met het parkeergebouw, de hotels (Mercure en Ibis) en het station zelf. Andere pareltjes zijn ‘t Schelpje en het Sociaal Huis.
Ook naar de zwakke weggebruikers toe werden er heel wat inspanningen geleverd. Op financieel vlak hebben we een pallet aan subsidies uitgerold (verwervingspremies voor jongeren, extra stimulansen voor startende ondernemers,…). De aanvullende belasting op de personenbelasting daalde in deze legislatuur. Inzake wonen werden er nieuwe woongebieden geconcipieerd en bestaande zones verbeterd. In het najaar wordt de buurtparking ter hoogte van de voormalige Q8 site een feit, openen we het nieuwe VVV kantoor en krijgt het stationsplein een gedaantewisseling.

"

Ook als schepen blijf ik een luisterend oor hebben voor de bevolking.

- Patrick De Klerck, Schepen"

Als schepen zal ik mijn schouders blijven zetten onder het Liberaal beleid in Blankenberge. Er zijn voor mij, in mijn nieuwe bevoegdheden, nog een pak uitdagingen die ik samen met mijn collega’s in het college wil en zal aanpakken.

Ik stop de komende jaren zeker niet met politiek. Ik zal samen met onze Open Vld ploeg zeker deelnemen aan de volgende verkiezingen. Zoals steeds gaan we naar de verkiezingen met een goed geolied team met veel politieke ervaring en inhoudelijke beleidskennis. Dit bleek bij de verkiezingen van 2012 een succesformule en we willen er dan ook met ons team terug staan om de uitdagingen van de komende jaren voor u, als inwoner, aan te pakken.

Blankenberge is en blijft een “Place To B” ! Stacks Image 327
Björn Prasse, OCMW voorzitter - Schepen

Een herschikking in het stadsbestuur geeft me de kans de ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgebouwd om te zetten en de leiding te nemen van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk (OCMW).

Zoals de burgemeester leiding geeft aan het beleid van de stadsdiensten, is de voorzitter van het OCMW verantwoordelijk voor alle openbare diensten van maatschappelijk welzijn.
Een hele uitdaging want er zijn heel wat belangrijke dossiers die zowel de interne organisatie als de dienstverlening van stad en OCMW fundamenteel zullen wijzigen.

Bestuurlijk zit het decreet lokaal bestuur eraan te komen. De fameuze inkanteling, waarbij we als Stad en OCMW de opdracht krijgen vanaf 2019 vanuit 1 centraal gestuurde organisatie te opereren. Van twee structuren één maken vraagt heel wat voorbereiding en, misschien wel het allerbelangrijkste, vooral een gemeenschappelijke visie op efficiënte dienstverlening. Aan dat verhaal kunnen meeschrijven is spannend, uitdagend en moeilijk maar zal mij ook een heel volledig beeld geven over de aandachtspunten voor ons toekomstig, eengemaakt stadsbestuur.

De immer evoluerende maatschappij die steeds meer technologische mogelijkheden en oplossingen biedt, heeft ons allen als burger veeleisender gemaakt. En dat is goed. Dat verplicht openbare besturen ook na te denken over een steeds efficiëntere en meer klantvriendelijke service. Want dat is uiteindelijke ook onze taak. Belastinggeld omzetten in zo goed mogelijke en zo breed dienstverlening voor allen in onze samenleving. Op alle niveaus kan het beter, anders. Daarvan is de burger steeds meer overtuigd, daar ben ik ook van overtuigd en daar moeten we ook naartoe.Het grootste project dat ik samen met de diensten van het OCMW in de steigers zal mogen zetten is ongetwijfeld het nieuwe woon- en zorgcentrum (WZC).

De strandjutter zoals we hem allen kennen botst stilaan op zijn limieten en een eigentijds WZC is nodig om aan de wensen van onze steeds ouder wordende medeburgers te kunnen voldoen. De visie met betrekking tot de locatie hebben we recent bekend gemaakt en daaruit blijkt ook dat deze oplossing ruimtelijk alvast mogelijk is. Nu moeten we met een concept, financieel plan en ontwerp aan de slag.
Het OCMW is in 2017 natuurlijk veel meer dan ouderenzorg. Via het OCMW mag ik nu mee vorm geven aan quasi alle facetten uit de Blankenbergenaar zijn leven. Van bij het prille begin in Kinderdagverblijf ’t Schelpje, over studiebegeleidingsprojecten, vrije tijds- en ontspanningsinitiatieven, over de nodige aanmoediging bij de zoektocht naar tewerkstelling via trajecten zoals Jobkracht 10 tot het brede armoedethema. Het recent aangekondigde Buddy-project op de rails zetten zal maar één en snel tastbaar voorbeeld daarvan zijn. Iedereen die een zorgvraag heeft gedurende zijn of haar levenstraject komt in aanraking met de diensten van het OCMW en als dat niet het geval is moeten we ze helpen de weg naar ons toe te vinden.

"

Als Open Vld schepen en OCMW voorzitter wil ik hier een verhaal van rechten en plichten schrijven.


- Björn Prasse, OCMW voorzitter"

Mensen de ondersteuning geven waar ze recht op hebben en hen helpen waar kan om de weg terug te vinden naar een zelfstandig bestaan die vanuit eigen mogelijkheden, wilskracht, overtuiging en zelfbeschikkingsrecht de zorgvraag bij de individuele burger beperkt tot het hoogstnoodzakelijke.
Samen met de vele medewerkers en vrijwilligers van deze veelzijdige en sociale instelling organiseren hoe we zo goed mogelijk kunnen zorgen voor zowel de kleinste als de Blankenbergse ancien is een hele eer die ik met overgave voor elke Blankenbergenaar zal vervullen.


Stacks Image 371